שתיים
שמי נייר בוערים

שמי נייר בוערים

גם השמש היא כוכב

גם השמש היא כוכב