גם השמש היא כוכב

גם השמש היא כוכב

שתיים

שתיים

אושר למין האנושי

אושר למין האנושי